یونان قدیم

اصطلاح یونان قدیک یا یونان باستان به یونان سال های 480 تا 700 قبل از میلاد مسیح اشاره دارد نه عصر کلاسیک آن. این دوران همچنین به دوران هنر، معماری و فلسفه یونان شهرت و اشاره دارد. در یونان قدیم پیشرفت های زیادی در هنر ، شعر و تکنولوژی هم دیده می شود اما به عنوان سالی باید یونان قدیم را تعریف کرد که این کشور قطب شهرسازی و تمدن بشری بود. قطبی که در صدها نسل بعد ویژگی های سیاسی، هنری و اجتماعی و حتی شهرنشینی خود را بازتاب داد.

در دوران به اصطلاح تاریک یونان، یا دوره یونان قدیم، مردم در سراسر کشور در دهکده های کوچک کشاورزی بصورت پراکنده زندگی می کردند. اما کم کم این دهکده ها بزرگ تر شد و اجتماعات شکل گرفت. آنها برای اولین بار یک قانون اساسی تدوین کردند، ارتش درست کردند و مالیات گرفتن را رواج دادند. با وجود این قوانین اما باز هم ساختارهای متفاوتی در اغلب شهرهای یونان دیده می شد. تا با ظهور یونان باستان در قرن هفتم شهرها ویژگی های مشترک زیادی پیدا کردند. اصول اقتصادی و تجاری ایجاد شد و اغلب قوانین اصلاح شد.  در همین زمان درگیری بین اشراف و فقرا به دلیل اصلاحات در مالکیت املاک به وجود امد. برخی خود ار خدا معرفی می کردند و زمین ها را تصاحب کردند و این زمینه را برای مهاجرت زیادی از مردم فراهم کرد. زیرا زمین به عنوان بزرگترین دارایی افراد بود.

بین سال های 600 تا 450 قبل از میلاد مستعمرات یونانی آغاز شد و از مدیترانه تا آسیای صغیر و از انجا از شمال افریقا تا سواحل دریای سیاه را در بر گرفت. تا اواخر قرن هفتم یونان باستان بیش از 1500 قطب استعماری داشت. هر یک از این قطب ها یک کشور مستقل یا شهر مستقل بودند و از این جهت با دیگر مستعمراتی که می شناسیم فرق دارند زیرا آنها کاملا خودمختار بودند.

با گذر زمان و افزایش جمعیت این جوامع شروع به تولید کالاهای خودشان کردند. این کالاها جوامع ثروتمند جدید به وجود آورد، جمعیتی که عضو جامعه اشرافیت نبودند و در صدد کسب قدرت بر آمده بودند. این رهبران اغلب ستمگر و برخی روشنفکر بودند. اما هیچ یک دوامی نداشتند. تا اینکه دوره کلاسیک یونان شکل گرفت و اصلاحات سیاسی به دنبال داشت. در همین دوران سیستم دموکراسی یونان باستان که حکومت توسط مردم بود شکل گرفت. بعد از این دوران نیز یونان باستان وارد دوره رنسانس شد که تاثیرات ان هنوز هم بر فرهنگ و هنر یونان و جهان دیده می شود.